CONTINUO

Granie partii basso continuo zawsze sprawia mi radość i satysfakcję. Na stałe współpracuję z Wrocław Baroque Ensemble, Arte dei Suonatori oraz Corde Armoniche.

Performing the basso continuo part brings me a lot of joy and satisfaction. I cooperate on a permanent basis with Wrocław Baroque Ensemble, Arte dei Suonatori and Corde Armoniche.

Wrocław Baroque Ensemble jest jednym z zespołów działających przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Został założony przez Andrzeja Kosendiaka i od początku funkcjonuje pod jego artystycznym kierownictwem. Współpracuje na stałe z solistami i instrumentalistami z Polski i Europy (głównie z Czech, Wielkiej Brytanii i Niemiec). Wrocław Baroque Ensemble wykonuje przede wszystkim repertuar barokowy, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, od kompozycji kameralnych po dzieła oratoryjne i kantatowe. Gościł na znakomitych międzynarodowych festiwalach, takich jak Wratislavia Cantans czy Usedomer Musikfestival, oraz występował w wielu miastach Polski. Wrocław Baroque Ensemble ma w dorobku kilka płyt CD, za które otrzymał pozytywne recenzje z całego świata, cztery nominacje do nagrody muzycznej Fryderyk, z kolei album „Gorczycki” w 2013 r. został uhonorowany Wrocławską Nagrodą Muzyczną.

 

J.Ch.Bach: Ach, dass ich Wassers gnug hätte WROCŁAW BAROQUE ENSEMBLE, Matthew Venner

 

Wrocław Baroque Ensemble

It is one of the groups active under the aegis of the National Forum of Music in Wrocław. It was founded by Andrzej Kosendiak and since its beginnings has performed under his artistic leadership. The ensemble enjoys ongoing collaborations with singers and instrumentalists from Poland and Europe (mainly from the Czech Republic, United Kingdom, and Germany). Wrocław Baroque Ensemble focuses on Baroque repertoire, special attention being paid to Polish music, from chamber works to oratorios and cantatas. The ensemble has been invited by renowned international festivals, such as Wratislavia Cantans and Usedomer Musikfestival, in addition to concerts in many Polish cities and towns. Wrocław Baroque Ensemble has also recorded CDs, 4 of them were nominated to Fryderyk Award and the album “Gorczycki” was awarded Wrocław Music Prize in 2013.

 

Arte dei Suonatori

Arte dei Suonatori, a Baroque orchestra formed in 1993 by violinists Ewa and Aureliusz Goliński, has become one the most recognisable Polish ensemble on the international music scene. Their repertoire exceeds 700 compositions, representing a wide-range of styles and forms from the 17th and 18th century as well as the contemporary era. Since its formation, the orchestra has worked with major figures of the early music world. Fruitful and inspiring collaborations have developed with artists such as Martin Gester, Rachel Podger, Bolette Roed, Alexis Kossenko, Maria Keohane and Ruby Hughes. Alongside performances throughout Europe and the United States, they have co-created and co-organised five significant festival series in Poland. Their concert cycle “Early Music-Persona Grata” is the largest in Poland dedicated to historically-informed performance, having expanded rapidly from its beginnings in 1999. For music lovers all over the world, their concerts have been broadcast by popular European radio stations including the BBC, NDR, Danish Radio DR, Polish Radio PR2, recorded by Polish Television and Mezzo and registered on fifteen albums for labels BIS, Alpha, Dacapo, and DUX. The orchestra’s approach and unique way of music-making have enjoyed great international interest testified by awards for their recordings such as Gramophone Award, Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, Luister 10, 10 de Repertoire, Gramophone Editor’s Choice, Gramophone CD of the Month, Classics Today, and Prelude Orchestral CD of the Year.

 

Corde Armoniche  to zespół tworzony przez doświadczonych i wszechstronnie wykształconych artystów specjalizujących się w wykonawstwie historycznym muzyki renesansu i baroku, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji XVI i XVII wieku. Muzycy występują z repertuarem instrumentalnym oraz wokalno-instrumentalnym, kładąc nacisk na różnorodność brzmienia grupy realizującej partię basso continuo, stanowiącej główny trzon zespołu. Nazwa Corde Armoniche nawiązuje do instrumentów strunowych wchodzących w skład zespołu. Harmonia pojawia się nie tylko między dostrojonymi do siebie strunami ale również między członkami zespołu oraz publicznością, tworząc wyjątkową atmosferę podczas koncertów. W zapisie nutowym partia basso continuo to zaledwie pojedyncza melodia bez wskazania konkretnego instrumentu do jej realizacji. Jednocześnie kompozytorzy w zapisie tego głosu używali pomocniczych symboli określających harmonię współbrzmień wynikającą z poszczególnych linii melodycznych. Jest to otwarty świat kolorów muzycznych przeznaczony dla instrumentów melodycznych i harmonicznych. W składzie zespołu usłyszymy violę da gambę, violone, lutnię, teorbę, chitarrone, gitarę, harfę, klawesyn, pozytyw, organy i instrumenty perkusyjne. Ta różnorodność jest przeplatana między sobą w zależności od charakteru dzieła i solistów współpracujących z zespołem.

Corde Armoniche is an ensemble formed by experienced and comprehensively educated artists who specialize in historic performing of Renaissance and Baroque music with special attention paid to 16th and 17th works. Musicians have an instrumental repertoire as well as vocal and instrumental and they concentrate on a variety of sounds of the group performing the basso continuo part that is a core of the ensemble. The name Corde Armoniche refers to stringed instruments included in the ensemble. Harmony is not only created among tuned strings but also among the members of the ensemble and the audience which makes a unique atmosphere during concerts. In the musical score the basso continuo part is just a single melody without pointing a specific instrument to perform it. At the same time composers were using in the music notation auxiliary symbols defining the harmony of consonances that result from individual melodic lines. This is an open world of musical colours created for melodic instruments and harmonic ones. Within the ensemble we can hear a viola da gamba, violone, lute, theorbo, chitarrone, guitar, harp, harpsichord, positive organ, organ and percussion instruments. This variety is interlaced depending on the character of a composition and soloists cooperating with the ensemble.