VIOLA DA GAMBA

Viola da gamba daje wiele możliwości wyrażania siebie. Swój solowy repertuar mam przyjemność prezentować z Antonem Birulą, Krzysztofem Karpetą, Marta Niedźwiecką, Ewą Mrowcą oraz Maurycym Raczyńskim. Z kolei odkrywać bogactwo kameralistyki miałam okazje z taki zespołami jak: Ars Cantus, Wrocław Baroque Ensemble, Violin Consort, Filatura di Musica, Overtone,  Fernabucco, Cantica Sacra, Gambasada, Collegio di Musica Sacra, a także z orkiestrami: Wrocławska Orkiestra Barokowa, {oh!}, Polska Orkiestra VIII wieku, Nikola Kołodziejczyk Orchestra, Arte dei Suonatori i Le Poème Harmonique oraz z chórem Cantores Minores Wratislavienses.

Z bogatego repertuaru na violę da gamba najbliższa mi jest muzyka francuskich mistrzów, takich jak Marin Marais, Charles Dollé, Antoine Forqueray, Sieur de Sainte-Colombe, Louis de Caix d’Hervelois…

 

Viola da gamba gives many opportunities to express oneself. It’s a great pleasure to present my solo repertoire with Anton Birula, Krzysztof Karpeta, Marta Niedźwiecka, Ewa Mrowca and Maurycy Raczyński. I also had a chance to discover the richness of chamber music with such ensembles as Ars Cantus, Wrocław Baroque Ensemble, Violin Consort, Filatura di Musica, Overtone,  Fernabucco, Cantica Sacra, Gambasada, Collegio di Musica Sacra and orchestras: Wrocławska Orkiestra Barokowa, {oh!}, Polska Orkiestra VIII wieku, Nikola Kołodziejczyk Orchestra, Arte dei Suonatori i Le Poème Harmonique and with the choir Cantores Minores Wratislavienses.

Within the rich viola da gamba repertoire I prefer French masters’ music such as Marin Marais, Charles Dollé, Antoine Forqueray, Sieur de Sainte-Colombe, Louis de Caix d’Hervelois…