FERNABUCCO

Julia Karpeta – viola da gamba
Krzysztof Karpeta – viola da gamba

Trzonem  Fernabucco jest powstały 13 lat temu duet gambowy w składzie Julia Karpeta i Krzysztof Karpeta. Od początku swojego istnienia zespół skupia swoją uwagę na jakości brzmienia, rozpoznaniu stylu wykonywanej muzyki oraz komunikatywności z odbiorcami. Jako duet zajęli II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej w Żorach w 2012 roku. Zespół powiększa swój skład, w zależności od potrzeb, o teorbę, klawesyn i instrumenty perkusyjne. W ich repertuarze znajdują się utwory kompozytorów XVI, XVII i XVIII w. Poprzez swój autorski program „Viola da gamba – muzyczna podróż po Europie XVI-XVIII w.” popularyzują ten instrument i spuściznę kompozytorów tamtych czasów. Zespół występował między innymi na Festiwalu im. L. van Beethovena w Krakowie, Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, Non Sola Scripta we Wrocławiu oraz Settembre in Musica we Włoszech.

Wspólnie nagrali płytę „Marin Marais&Antoine Forqueray” (Cd Accord), która zdobywa uznanie na całym świecie w entuzjastycznych recenzjach, z kolei nagrania z zespołem Wrocław Baroque Ensemble kilkukrotnie zostały docenione nagrodą muzyczną Fryderyk.

Programy zespołu Fernabucco zawierają utwory kompozytorów takich jak: Diego Ortiz, Christoph Schaffrath, Simon Ives, Jean-Marie Leclair, Marin Marais, Joseph Bodin de Boismortier, Monsieur de Sainte-Colombe, Johann Friedrich Ruhe, Johann Christoph Friedrich Bach, Johann Sebastian Bach.

The core of Fernabucco ensemble is a gamba duet, Julia Karpeta and Krzysztof Karpeta. These musicians perform together but also with various chamber ensembles or they perform solo. Their duet performance gave them 2nd place at the Intenational Competition of Early Music in Żory in 2012. The ensemble expands depending on their needs and they add a lute, harpsichord  and percussion instruments. Their repertoire includes 16th, 17th and 18th-century composers. Their authorial program „Viola da gamba – a mucical journay through 16th-17th Europe” makes it possible for them to popularize this instrument and the legacy of the composers from those times. The ensemble performed, among other places, at the Bach Festival in Świdnica, L. van Beethoven Festival in Kraków, Non Sola Scripta in Wrocław and Settembre in Musica in Italy.

Fernabucco’s repertoire has works of such composers as : Diego Ortiz, Christoph Schaffrath, Simon Ives, Jean-Marie Leclair, Marin Marais, Joseph Bodin de Boismortier, Monsieur de Sainte-Colombe, Johann Friedrich Ruhe, Johann Christoph Friedrich Bach, Johann Sebastian Bach.