FERNABUCCO

The core of Fernabucco ensemble is a gamba duet, Julia Karpeta and Krzysztof Karpeta. From the beginning of its existence, the ensemble has focused its attention on the quality of sound, recognizing the style of the performed music, and communication with the audience. These musicians perform together since 2008. Their duet performance gave them 2nd place at the Intenational Competition of Early Music in Żory in 2012. The ensemble performed at the Bach Festival in Świdnica, L. van Beethoven Festival in Kraków, Actus Humanus in Gdańsk, Non Sola Scripta in Wrocław, MITO SettembreMusica in Italy, CellEAST Festival in Bucharest and recorded for Polish Radio 2. Fernabucco expands depending on their needs and they add theorbo, harpsichord and percussion instruments. Their authorial program „Viola da gamba – a mucical journay through 16th-18th Europe” was presented, among other places, in Warsaw during the meating in PROM Kultury which makes it possible for them to popularize the viol family and the legacy of the composers from those times.

Together, they recorded the album „Marin Marais & Antoine Forqueray”(Cd Accord), which gained recognition worldwide in enthusiastic reviews. The recordings with the Wrocław Baroque Ensemble have also been repeatedly appreciated with the Fryderyk music award.

See us on INSTAGRAM!

Visit us on FACEBOOK!

 

Julia Karpeta – viola da gamba
Krzysztof Karpeta – viola da gamba

Trzonem  Fernabucco jest powstały 15 lat temu duet gambowy w składzie Julia Karpeta i Krzysztof Karpeta. Od początku swojego istnienia zespół skupia swoją uwagę na jakości brzmienia, rozpoznaniu stylu wykonywanej muzyki oraz komunikatywności z odbiorcami. Jako duet zajęli II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej w Żorach w 2012 roku.  Zespół występował na Festiwalu im. L. van Beethovena w Krakowie, Actus Humanus w Gdańsku, Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, Non Sola Scripta we Wrocławiu oraz MITO SettembreMusica we Włoszech, CellEAST Festival w Bukareszcie, a także dokonał nagrania z cyklu „Miejscówka z Dwójką” dla programu 2 Polskiego Radia. Fernabucco powiększa swój skład, w zależności od potrzeb, o teorbę, klawesyn i instrumenty perkusyjne, a także inne viole, tworząc consort. Swój autorski program „Viola da gamba – muzyczna podróż po Europie XVI-XVIII w.” prezentowali m.in. podczas spotkania z Jackiem Hawrylukiem w PROMie Kultury w Warszawie, popularyzując rodzinę viol da gamba i spuściznę kompozytorów tamtych czasów.

Wspólnie nagrali płytę „Marin Marais&Antoine Forqueray” (Cd Accord), która zdobywa uznanie na całym świecie w entuzjastycznych recenzjach, z kolei nagrania z zespołem Wrocław Baroque Ensemble kilkukrotnie zostały docenione nagrodą muzyczną Fryderyk.